دادستان تهران: اطلاع‌رسانی به‌هنگام در مورد مسائل و اتفاقات مهم در حوزه قضایی امری ضروری است

دادستان عمومی و انقلاب تهران به اختصاص وقت ویژه برای رسیدگی به امور و آمار عملکرد مثبت تا پایان سال اشاره کرد و اظهار کرد: اطلاع رسانی به هنگام در مورد مسائل و اتفاقات مهم در حوزه قضایی امری ضروری است.

جزئیات همایش «ایده‌پردازی حقوق عامه» توسط معاون دادستان کل کشور

معاون دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه، گفت: حق سلامت و حفظ تمامیت جسمانی، حق مالکیت و حمایت از مالکیت فردی و خصوصی و اعتبار قراردادها، حق فعالیت و آزادی کسب و کار و نیز حق دسترسی به عدالت و دادرسی عادلانه و اعتبار احکام قضایی چهار مؤلفه کلی بوده که جزو حقوق اساسی مردم است.

رئیس سازمان زندان‌ها: ضدانقلاب به دنبال تولید اخبار دروغ از عدم رعایت حال زندانیان در جمهوری اسلامی است

رئیس سازمان زندان‌های کشور گفت: در روز‌های اخیر شاهد هستید که چگونه خبر دروغ مرگ زندانی در بیمارستان را اعلام می‌کنند در حالی که آن فرد هنوز در قید حیات و تحت درمان است اما ضد انقلاب به دنبال تولید اخبار دروغ، بزرگ نمایی و سیاه نمایی از عدم رعایت حال زندانیان در جمهوری اسلامی است.