دادستان تهران: اطلاع‌رسانی به‌هنگام در مورد مسائل و اتفاقات مهم در حوزه قضایی امری ضروری است

دادستان عمومی و انقلاب تهران به اختصاص وقت ویژه برای رسیدگی به امور و آمار عملکرد مثبت تا پایان سال اشاره کرد و اظهار کرد: اطلاع رسانی به هنگام در مورد مسائل و اتفاقات مهم در حوزه قضایی امری ضروری است.