آیا لزوم اخذ اجازه شوهر برای خروج از کشور قابل اصلاح است؟

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: برای بحث اصلاح قانون گذرنامه جلسه‌ای را با قضات و حقوقدانان در همین هفته هماهنگ کرده‌ایم تا در این زمینه تبادل نظر و گفت‌گو کنیم تا ببینیم قانون چگونه باید اصلاح شود و اصلاح این قانون چه اقتضائاتی دارد.