۹۲ هزار نمونه بیولوژیک مجرمین گردآوری شد

رییس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران گفت: نمونه‌های بیولوژیک مجرمین مشمول ورود به بانک ژنتیک از سال ۱۳۹۴ تاکنون به ۹۲۰۰۰ مورد می‌رسد که با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در ۳۱ استان کشور در حال گسترش است.